STANOWISKO

SYMBOL

SIEDZIBA

TELEFON

ADRES MAILOWY

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Wioletta Koster (kierownik) st. ds. księgowości budżetowej KB 18 (I piętro) 63 271 41 19 (wew. 218) wioletta.koster@sompolno.pl
Marzena Jankowska st. ds. księgowości Urzędu Miejskiego

KBU

16 (I piętro)

63 271 41 19 (wew. 216)

marzena.jankowska@sompolno.pl
Marzena Dębska st. ds. obsługi księgowości budżetowej KBB marzena.debska@sompolno.pl
Krystyna Rewers st. ds. obsługi finansowo-księgowej KBO krystyna.rewers@sompolno.pl
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
Monika Brzoska (kierownik)  st. ds. rolnictwa NKR 5 (parter) 63 271 41 19 (wew. 105) monika.brzoska@sompolno.pl
Sylwia Słodkiewicz st. ds. gospodarki gruntami NKG

11 (I piętro)

 63 271 41 19 (wew. 211)

sylwia.slodkiewicz@sompolno.pl
Patryk Dreslerski st. ds. ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej NKŚ patryk.dreslerski@sompolno.pl
Bożena Bąkowska st. ds. obsługi rady i gospodarki komunalnej   22 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 322) bozena.bakowska@sompolno.pl
WYDZIAŁ OŚWIATY
Justyna Wesołowska (kierownik) st. ds. oświaty OSS 27 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 227) justyna.wesolowska@sompolno.pl
Anna Kwiatkowska st. ds. księgowości gminnych jednostek oświatowych OSK 25 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 225) anna.kwiatkowska@sompolno.pl
Aurelia Kijak st. ds. obsługi księgowej oświaty OSK aurelia.kijak@sompolno.pl
Beata Kawałkiewicz-Słodkiewicz st. ds. kadr i płac jednostek oświatowych OSKP beata.slodkiewicz@sompolno.pl
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I WINDYKACJI
Małgorzata Wilińska (kierownik) st. ds. windykacji POE 6 (parter) 63 271 41 19 (wew. 106) malgorzata.wilinska@sompolno.pl
Renata Jarońska st. ds. gospodarki odpadami POG renata.jaronska@sompolno.pl
Katarzyna Woźnicka st. ds. wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości POW 7 (parter) 63 271 41 19 (wew. 107) katarzyna.woznicka@sompolno.pl
Małgorzata Grochocińśka st. ds. wymiaru podatku od środków transportowych, działalności gospodarczej i pomocy publicznej  POT malgorzata.grochocinska@sompolno.pl
Mirosława Śniegowska st. ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych POK miroslawa.sniegowska@sompolno.pl
WYDZIAŁ ROZWOJU LOKALNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Beata Wiśniewska (kierownik) st. ds. zamówień publicznych RZZ

8 (parter)

 

24 (II piętro)

63 271 41 19 (wew. 118) beata.wisniewska@sompolno.pl
Justyna Zielińska st. ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz kultury fizycznej i promocji gminy  RZP justyna.zielinska@sompolno.pl
Ewelina Jankowska st. ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz kultury fizycznej i promocji gminy  RZF 63 271 41 19 (wew. 324) ewelina.jankowska@sompolno.pl
Anna Wiśniewska st. ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz kultury fizycznej i promocji gminy  RZF 24 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 324) anna.wisniewska@sompolno.pl
archiwum zakładowe AZ
Monika Desecka st. ds. inwestycji RZI 8 (parter) 63 271 41 19 (wew. 108) monika.desecka@sompolno.pl
Tomasz Rybicki st. ds. planowania przestrzennego i utrzymania dróg gminnych RZP 4 (parter) 63 271 41 19 (wew. 104) tomasz.rybicki@sompolno.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Martyna Kańczurzewska st. ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu SKA 13 (I piętro) 63 271 41 19 (wew. 213) martyna.kanczurzewska@sompolno.pl
Bożena Bąkowska st. ds. obsługi Rady Miejskiej SOR 22 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 322) bozena.bakowska@sompolno.pl
Jolanta Bekier st. ds. kadr i BHP SKB 17 (I piętro) 63 271 41 19 (wew. 217) jolanta.bekier@sompolno.pl
Grażyna Kulpa st. ds. organizacyjnych i zarządzania kryzysowego SAK 26 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 326) grazyna.kulpa@sompolno.pl
Halina Zielińska st. ds. ewidencji ludności SEL 2 (parter) 63 271 41 19 (wew. 102) halina.zielinska@sompolno.pl
Danuta Kołacka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  USC 3 (parter) 63 271 41 19 (wew. 103) danuta.kolacka@sompolno.pl
st. ds. kultury i zabytków SKZ
Agata Lewandowska st. ds. obsługi klienta   (parter) 63 271 41 19 (wew. 123) bok@sompolno.pl
Michał Żabicki st. ds. informatyki IT 20 (II piętro) 63 271 41 19 (wew. 320) informatyk@sompolno.pl