Za administrację, redagowanie i modyfikację informacji odpowiada:
Michał Żabicki - Stanowisko ds. Informatyki

Urząd Miejski w Sompolnie
ul. 11 Listopada 15
62-610 Sompolno
Tel. 063 27 14 054, Fax. 063 27 14 054
e-mail: informatyk@sompolno.pl