Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz.2082 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz.783 ze zm.)


Opłaty:
84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Opłaty skarbowej należy dokonać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Sompolnie (pokój nr 1; parter) lub na rachunek bankowy 49 8558 0008 9999 5200 0017 0001


Termin odpowiedzi:
Akt małżeństwa zostaje sporządzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu przez kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Jednostka odpowiadająca:
Danuta Kołacka; pokój nr 3; tel. 63 271 41 19 (wew. 103); danuta.kolacka@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie, zawiadamia się pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:
Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.Nr 80, poz.432 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo,
odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

Informacje dodatkowe:
Zapewnienie, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Pobiera się wówczas opłatę dodatkową - 1.000 zł, która stanowi dochód gminy.


Dokumenty
  • Pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wymagany)

  • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa (wymagany) jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kobiety, które ukończyły lat 16 załączają prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa)

  • zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo (wymagany) jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika.

  • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (do wglądu)


Metadane

Źródło informacji:Michał Żabicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Żabicki
Data wprowadzenia:2016-10-05 08:39:31
Opublikował:Michał Żabicki
Data publikacji:2016-10-05 08:44:35
Ostatnia zmiana:2017-01-18 05:02:57
Ilość wyświetleń:390

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij