Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Sompolnie

Kolorowy pasek

Zmiana imienia lub nazwiska

Symbol:
USC

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U.z 2016 r, poz.10).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz.783 ze zm.).


Opłaty:
37,00 zł - decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia(imion)

Opłaty skarbowej należy dokonać w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Sompolnie (pokój nr 1; parter) lub na rachunek bankowy 49 8558 0008 9999 5200 0017 0001


Termin odpowiedzi:
Postepowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Jednostka odpowiadająca:
Danuta Kołacka; pokój nr 3; tel. 63 271 41 19 (wew. 103); danuta.kolacka@sompolno.pl

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sompolnie

Uwagi:
Wniosek , który zawiera:
1) dane osoby, której zmiana dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
c) Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności „PESEL”, jeżeli został nadany,
2) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
4) adres do korespondencji wnioskodawcy,
5) uzasadnienie,
6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które pochodzą od tych samych rodziców pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.


Dokumenty
  • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (wymagany)


Metadane

Źródło informacji:Michał Żabicki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Michał Żabicki
Data wprowadzenia:2016-10-05 08:07:25
Opublikował:Michał Żabicki
Data publikacji:2016-10-05 08:14:23
Ostatnia zmiana:2016-10-07 09:25:26
Ilość wyświetleń:322

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij